Definici pojmu „virtuální asistentka“ spojují slova vzdálená spolupráce (externí, z domu,…) a administrativa. Široká veřejnost, lidé, kteří nikdy nespolupracovali s VA a neví, jak to v tomto oboru chodí, si pod pojmem „asistentka“ logicky představí méně odbornou činnost za nižší částky, a administrativu.

Vývoj v praxi – jeden velmi zjednodušený příklad za všechny

Asistentka začne pro své klienty zpracovávat administrativu (v tuto chvíli její cena a činnost odpovídá definici). Později tyto klienty už nebaví dělat některé rutinní odborné činnosti a tak sepíší postup a NAUČÍ tuto práci svou asistentku. Asistentka sama tím, že dané činnosti vykonává podle návodů a „pod dohledem“ profíků, získává odbornost a skvělou praxi. Kromě toho vidí i celý kontext oboru, co vše za tím je – jak vypadají finální výstupy, postupy, jak vše vzniká, jaké jsou ceny… Asistentka si porovnává, který způsob je funkční, jak ke stejné činnosti přistupují různí profesionálové, a pokud má ambice a je šikovná, klienti na ni delegují stále více odbornější činnosti. Logicky – protože i oni sami rostou, mají více práce a tak musí více delegovat. Až si v podstatě „vychovají“ svou „kolegyni.“

Pokud asistentka má více klientů a všechny z podobného oboru, může se takto ona sama stát v této oblasti profesionálkou. Hranice je však obtížně rozpoznatelná a asistentky si někdy neuvědomují, že už ji překročily.

A tady se dostáváme k odpovědi, proč je „problém“ říct, kdo je to virtuální asistentka.

Protože asistentky, které několik let působí v nějakém oboru, rozvíjí se a učí se nové věci, ze setrvačnosti (nebo z nějakého jiného záhadného důvodu) své služby prodávají jako „asistentské“ nikoliv „odborné.“

V realitě tak dochází k „pokroucení“ trhu a paradoxně se „asistentkami“ nazývají i ženy s několikaletou praxí a s konkrétní odborností. Díky tomu se dostávají do střetu s cenovým očekáváním podnikatelů – klientů. Na jedné straně skutečně nabízejí kvalitu a odbornost a očekávají za to adekvátní odměnu, na stranu druhou klienti hledají „asistentku“ a s tím mají i spojenou určitou představu o činnostech i o ceně. Často tak jsou příjemně překvapeni, co vše taková asistentka zastane a nepříjemně překvapeni, kolik za to chce peněz…

Co z toho plyne pro virtuální asistentky?

Pokud v nějakém oboru zastáváte zcela samostatně odborné činnosti, je na čase se porozhlédnout, jestli je někdo pod jiným názvem a se stejnou praxí neprodává za násobně vyšší ceny. Než usilovat o změnu významu slova „asistentka“ a snažit se změnit vnímání tohoto pojmu širokou veřejností, by bylo o dost jednodušší změnit název své činnosti a pokročilosti na více odpovídající.

Co z toho plyne pro podnikatele, kteří chtějí delegovat?

I odborné činnosti můžete delegovat na některé asistentky (na ty, které neví, že už svou odborností přešly hranici „asistentské“ pozice). I když jejich cena bude možná vyšší, než byste čekali u klasické administrativní asistentky, je docela pravděpodobné, že při srovnatelné praxi pořád bude tato cena nižší než u těch, kteří se sami nazvou jako specialisté.

Jednou se mě na konzultaci zeptal klient, zda má raději hledat ředitelku, nebo asistentku… Zajímavé – objektivně i subjektivně by každá měla zcela jiné ohodnocení, přesto se konkrétně u něj ty činnosti překrývaly.