Náš blog

Delegování, procesy, spolupráce s virtuálními asistentkami

Podnikatel na dovolené – výzva pro VA!

Podnikatel na dovolené – výzva pro VA!

Určitě znáte z filmů ty scény, kdy zákazník vejde “na recepci” a mermomocí se snaží dostat k šéfovi. Asistentka, která se snaží zase dodržet příkaz “ať mě nikdo neruší”, pak brání dveře do kanceláře vlastním tělem 🙂 V práci virtuálních asistentek se tohle děje taky,...

číst více
Buďme produktivní!

Buďme produktivní!

“Každá práce trvá tak dlouho, kolik je na ni k dispozici času.“ (Parkinsonův zákon) I toto tvrzení je nutné - tak jako všechno - brát s nadhledem. Určitě jste však, alespoň krátkodobě, v časové tísni mnohem produktivnější a efektivnější. Vzpomínám si na svá...

číst více
Když dva dělají totéž, není to totéž

Když dva dělají totéž, není to totéž

Každá virtuální asistentka má nějakou úroveň znalostí a zkušeností, ať už z předchozích zaměstnání či ze svého podnikání. Když zadáte stejný úkol několika asistentkám, dostanete (logicky) několik různých zpracování, kvalitativně úměrných jejich zkušenostem. Příklad z...

číst více
Když zpracování úkolu trvá příliš dlouho…

Když zpracování úkolu trvá příliš dlouho…

Máte pocit, že zpracování úkolu trvá asistentce příliš dlouho? Důvodů, proč to tak je, může být několik. Zaprvé, každá VA má k vykonání úkolu jiný “vstupní znalostní kapitál” a za druhé hraje svou roli i její individuální přístup. Někdo odevzdává přidaný bonus - 110 %...

číst více
Ach ty deadliny!

Ach ty deadliny!

Každý úkol by měl mít stanovený termín, do něhož by měl být zpracován a odevzdán, včetně těch pravidelně se opakujících. Pokud jej nezadá klient, měla by si ho nastavit asistentka sama (pošle např. zprávu, že úkol zpracuje do konce týdne). Proč zadávat termíny? Z...

číst více
Delegování ve složitých strukturách podnikání?

Delegování ve složitých strukturách podnikání?

Ve své práci se setkávám s lidmi, kteří mě fascinují množstvím svých pracovních i mimopracovních aktivit. Hlavní roli obvykle hraje sebedisciplinovanost, plánování, dobře zvládnuté procesy a DELEGOVÁNÍ. Virtuální asistentka může velmi dobře figurovat i ve složitějších...

číst více
Jak otestovat svou budoucí asistentku?

Jak otestovat svou budoucí asistentku?

Třeba právě spoluprací na malém projektu nebo jednorázovém úkolu. Podstata spočívá v tom, že i na základě drobné spolupráce si svou budoucí asistentku můžete dobře prověřit. Zjistíte odbornou úroveň zpracovaných úkolů, zda a jakým způsobem komunikuje, i to, jestli si...

číst více
Proč odkládáme předávání úkolů?

Proč odkládáme předávání úkolů?

Často odkládáme předávání úkolů tehdy, když je k jejich zadání potřeba velké množství kroků nebo pokud nám způsob zadávání není příliš blízký (moc procesové x moc osobní komunikace…). Nejčastější důvod je však ten, že jsme zvyklí dělat si vše sami (přeci jen “zvyk je...

číst více
Jaký typ “delegujícího” jste?

Jaký typ “delegujícího” jste?

Dnes Vám chci představit dva extrémní přístupy k delegování. Většina podnikatelů se pohybuje na škále “někde mezi” těmito extrémy. Ani jeden není špatný nebo dobrý. Záleží jen na tom, jak Vám to vyhovuje. Na základě uvědomění si svého přístupu k delegování tak můžete...

číst více